sdn – תכנון העברה לאוטומציה של רשתות תקשורת

תכנון העברה לרשתות מתוכנתות, כולל בדיקת התכנות וכדאיות, הכנה למעבר, תכנון וביצוע בדיקות, הדרכה והטמעה של הטכנולוגיות בארגון.

ודאי שמעתם על "רשתות אוטומטיות", "רשתות אוטונומיות" ומושגים נוספים, שכולם מתייחסים לרשת תקשורת שמזהה לבד את הצרכים מהרשת ויודעות להגיב לצרכים אלו.

מידע נוסף על כך במאמר שפרסמתי בנושא – "רשתות חושבות, או דמיון (ומתי זה יקרה ברשתות ארגוניות)".

בהעברה לאוטומציה ישנם מספר שיקולים, כשהשיקולים העיקריים הם, כמו בכל טכנולוגיה חדשה, האם אנחנו צריכים את זה, מי יבצע את העבודה, והאם זה יחסוך בעלויות, הגלויות והנסתרות, כאשר עלויות גלויות זה כמובן כמה המוצרים החדשים יעלו לנו, והעלויות הנסתרות זה כה זה יעלה לנו בזמן עבודה, בהשבתות, בתוספות שאנחנו לא מודעים להם כרגע, ברישוי עתידי ועוד.

מבחינה טכנולוגית אנחנו מדברים על Software Defined Networking (SDN) בהיבט הרחב של הטכנולוגיה, שמדברת על רשת אוטומטית, כאשר בקר מרכזי מקבל דרישות מאפליקציות, ולפי דרישות אלו הוא מקצה את משאבי הרשת. בין הראשונים ליישם טכנולוגיות אלו היו Google, שכבר ב- 2012 מימשו רשת דומה, והגדירו רשת עצמאית כרשת שבא כל פעולות הרשת הם אוטומטיות, כל השינויים יתבצעו ממערכת מרכזית, כל השינויים ניתנים להחזרה לאחור ותשתיות הרשת לא יאפשר פעולות שמפרות את מדיניות הרשת.

כאשר אנחנו מדברים על מה שקיים כיום, אז ברמה הראשונה, וכבר הרבה שנים, אפשר היום בכל מערכת בקרה להגדיר שכאשר קורה אירוע מסויים שהמערכת מגלה, למשל עומד על קו מסוים, יופעל Script שיתחבר לציוד התקשורת וייתן פקודה לביצוע.

ברמה השנייה, ניתן היום לגשת לרוב סוגי הציוד בתוכנה, לקרוא נתונים ולהגיב לנתונים אלו. ברמה זאת, ניגש לציוד בתוכנה, בד"כ ב- Python עם ספריות כגון ncclient, netmiko וכד' שיכולות גם "לדבר" עם הציוד בשפתו, כלומר לשלוח פקודות ב- Cisco-IOS/NXOS, Juniper-JuNOS  וכד', לשלוח פקודות לקבלת נתונים, לקבל אתראות, לעבד את המידע ולשלוח פקודות חזרה.

ברמה השלישית אנחנו מדברים על SDN מלא, כאשר קיים Orchestrator ששולט על השירותים ברשת, SDN Controllers שמערכות הבקרה והיישומים מדברים איתו בממשקים סטנדרטיים, REST למשל, וכאשר ה- Controller מקבל למשל בקשה מיישום מסויים להקצות לו רשמת שירות מסויימת, הוא מעביר את הדרישה למתגים באמצעות OpenFlow ורמת השירות מוגדרת.

כבעל ניסיון בתחום מאז ראשיתו, אשמח לעזור בבחינת הכדאיות של המעבר לטכנולוגיה החדשה ובמידת הצורך ללוות אתכם בתהליך המעבר.