קורס מבוא ל- MPLS

MPLS – Multi-Protocol label Switching הינה טכנולוגיה ותיקה שמיושמת כשדרה של רשתו סלולאריות וקוויות מזה שנים רבות, וגם תישאר ככזאת בעתיד הנראה לעין. קורס זה בא לתת מבוא לפרוטוקולי MPLS החל מעקרונות עבודה, מבנה חבילת הפרוטוקולים, עקרונות עבודה של הפרוטוקולים ומבנה הרשת.

  • היכרות עם הארכיטקטורה והפרוטוקולים העיקריים ברשתות MPLS
  • היכרות עם אופן העבודה של הרשת ואת אופן העבר המידע ברשתות MPLS
  • היכרות עם היישומים הבסיסיים ברשתות מסוג זה

אנשי תוכנה, אנשי הנדסה ותשתיות

הבנה בסיסית של רשתות תקשורת נתונים ו- TCP/IP

יום אחד

  • מבוא לרשתות MPLS
  • טכנולוגיה והעברת המידע ברשת
  • MPLS VPNs ומימושים שונים ברשת
  • MPLS TE ומנגנוני רמת שירות ברשתות MPLS
לפרטים נוספים מלאו את הטופס: