הרצאות אונליין

הרצאה אונליין: רשתות הדור החמישי

ההרצאה תעסוק ברשתות הדור החמישי, מטרות וביצועי רשת, זמינות ואמינות. יישומי רשת, תקשורת בין רכיבים ותקשורת באמינות גבוהה, מבנה וארכיטקטורת רשת, רשת הרדיו, עקרונות עבודה, טכנולוגיית רדיו, תכנון רשת והיבטים עסקיים ועוד.

network-3537401_1280-min-min

הרצאה אונליין: רשתות תקשורת אלחוטיות ו-Wifi 6

ההרצאה תעסוקה ברשתות אלחוטיות ו- WiFi 6, טכנולוגיה ועקרונות עבודה ברשתות Wifi ועוד. WiFi-4 WiFi-5 ומה חדש ב- WiFi 6 – תקינה ופרוטוקולים. יישומים ארגוניים, טלפוניה, וידאו, אפשרויות ואתגרים, מוצרים ושיקולים טכניים/עסקיים ועוד.